Пирятинська районна рада
Пирятинський район, Полтавська область

Положення про президію Пирятинської районної ради сьомого скликання

 

Додаток до рішення другої сесії районної ради сьомого скликання

від 19 листопада 2015 року

 

Положення

про президію Пирятинської районної ради сьомого скликання

 

 1. Президія Пирятинської районної ради утворюється районною радою. Президія є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, вирішує інші питання за дорученням ради.
 2. До складу президії ради входять голова районної ради та його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Очолює президію голова районної ради.
 3. Президія ради приймає рішення простою більшістю голосів від загального складу. При рівності голосів прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова ради. Рішення підписуються головою районної ради.
 4. Рішення президії не повинні суперечити Конституції України, іншим законодавчим актам України, рішенням районної ради. Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради може враховувати в своїх розпорядженнях.
 5. Засідання президії скликається головою районної ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере участь не менш, як половина її складу. Відкриває і веде засідання президії голова районної ради, а в разі його відсутності - заступник голови районної ради.
 6. Основними завданнями, що покладаються на президію районної ради, є:
 • узгодження дати скликання пленарного засідання і визначення питань порядку денного сесії;
 • координація роботи  по підготовці сесій районної ради, проектів рішень,  інших документів і матеріалів по питаннях, що вносяться на розгляд ради;
 • контроль за ходом виконання прийнятих президією рішень, в т.ч. запитів, даних депутатами на сесії ради;
 • координація роботи постійних комісій;
 • забезпечення взаємодії районної ради з державними органами, міською і сільськими радами при проведенні заходів загальнодержавного та районного значення;
 • розгляд пропозицій осередків політичних партій, громадських організацій і об'єднань, що стосуються спільної роботи.
 1. Президія районної ради може утворювати тимчасові комісії з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесій, підготовки висновків і пропозицій, проектів рішень ради.
 2. Організаційне забезпечення діяльності президії здійснюється виконавчим апаратом районної ради.